Our Services

01.

Seed

Moringa seeds are obtained from the pods of the Moringa plant (Moringa Oleifera) or the drumstick tree, native to Northern India.

02.

Mulching Sheet

Sheet mulching is used to transform a variety of surfaces into a fertile soil that can be planted. Sheet mulching can be applied to  an area with poor soil, or even pavement or a rooftop.

04.

Every month Workers

05.

Cutting & Transporting

06.

Drying & Packaging

Bio Culture - Medicine Organic

Bottle Technology for killing Bacteria

Organic Certification for 4 Years

Seed cost just 1 rs

By Back Agreement for product sale & purchasing

Assurance for 4 lakhs per Year

Cultivation method

పంట సాగు పద్ధతి :

* ఎకరానికి 75,000 విత్తనాలు

* రైతు యొక్క పొలంలో కనిష్టంగా ఒక ఎకరంలో 3 1/2 నుండి 4 సం॥ల వరకు పంట సాగు చేసే విధంగా మరియు పండిన పంటని తిరిగి కంపెనీ కొనుక్కొనే విధంగా చట్టపరంగా ఏ సమస్యనైన ఎదుర్కొను విధంగా By Back Agreement రైతుకి కల్పించడం జరుగుతుంది.

Farming Details

పంట సాగు వివరాలు :

* ఒకసారి పొలంలో విత్తనం నాటిన తరువాత ఆ పంటని కనిష్ఠ స్థాయిలో 3 1/2 నుండి 4 సం॥ల వరకు సాగు చేయాలి.

* విత్తనం వేసిన 70 రోజులకి పంట క్రాఫ్క వస్తుంది. మొదట పంటకి – రూ. 40,000/- ల కనిష్ఠ ఆదాయం.

* రెండవ పంట 40 రోజులకే వస్తుంది. ఆపై ప్రతీ పంట 30-40 రోజులకి ఈ విధంగా 3 1/2 నుండి 4 సం॥ల వరకు పంట ప్రతీ నెల క్రాఫికి వస్తుంది.

* 2వ సం॥రం నుండి 30-40 రోజులకు ఆదాయం రూ॥ 50,000/

* 3వ సం॥రం నుండి 30-40 రోజులకు ఆదాయం రూ॥ 60,000/

* 4వ సం॥రం నుండి 30-40 రోజులకు ఆదాయం రూ॥ 40,000/

* ఒక ఎకరంలో పంట క్రాఫ్ కి వచ్చేసరికి, ఒక మొక్క ద్వారా మునగ / మురింగ ఆకు కనిష్ఠంగా 100-150 గ్రాముల ఉత్పత్తి అవుతుంది. * ఎకరానికి – 75,000/- మొక్కలు

* పచ్చి ఆకు టన్ను రూ. 5,000/-. ఎండిన ఆకు టన్ను రూ.60,000/

* సంవత్సరానికి 8 – 10 కటింగ్లు వస్తాయి.

* పంట పూర్తయిన 3 1/2 – 4 సం॥ల తరువాత మొక్క ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే దుంపని ఎకరానికి రైతుకి 2 లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి కంపెనీనే తిరిగి తీసుకోవడం జరుగుతుంది.

మా కంపెనీ అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో రూపొందించి, పొందు పరిచిన మునగ/మురింగ విత్తనం ద్వారా అతి తక్కువ కాలంలో అతి తక్కువ పెట్టుబడితో నెల. నెలా రూ.40,000/- నుండి 60,000/- వరకు రైతు అర్జిచేలా 20 సం॥ల అనుభవంతో సరికొత్త మునగ/మురింగ విత్తనాలు ద్వారా మా కంపెనీ మీ ముందుకు వస్తుంది.
Jyothi Agri Firms

Subscribe To Get Special Offer

Open chat
Chat with Us
Hello,
Chat with Us